Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2017

monsoup
Co się dzieje w drugim człowieku, kiedy patrzy na ciebie, i ty patrzysz mu w oczy, i nie ma między wami słów? Co się dzieje na tamtym brzegu, na który twoje spojrzenie nigdy nie zdoła cię przenieść?
— Janusz Domagalik – Zielone kasztany
Reposted fromnyaako nyaako viayourheartbeat yourheartbeat

March 20 2017

monsoup
8959 1c1d
Reposted fromczajnikq czajnikq viaSkydelan Skydelan
monsoup
9082 a683
Reposted fromnexxt nexxt viaSkydelan Skydelan
monsoup
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viaSkydelan Skydelan
monsoup
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viaSkydelan Skydelan
monsoup
po prostu twój czas na miłość to jak na razie czas przyszły...
— B.O.K

March 06 2017

monsoup

Moje myśli opiekują się Tobą.  Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą. "
monsoup
monsoup
Po wszystkich tych latach widzę, że na początku myliłem się co do Ewy. Lepiej żyć z nią poza Ogrodem, niż w Ogrodzie bez niej.
— Mark Twain
monsoup

March 05 2017

monsoup
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viapozakontrola pozakontrola
monsoup
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
monsoup
są oczy, których koloru nigdy nie zapomnisz,
są usta, z których pocałunku nigdy nie zetrzesz
Reposted fromunforgiving unforgiving viapozakontrola pozakontrola
monsoup
Zapach perfum kobiety mówi o niej więcej, niż jej charakter pisma.
— Christian Dior
Reposted fromflorentyna florentyna viapozakontrola pozakontrola
monsoup
Ci, którzy odchodzą naprawdę, odchodzą bez pożegnania.
Reposted fromasalluhi asalluhi viapozakontrola pozakontrola
monsoup

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viapozakontrola pozakontrola

March 03 2017

monsoup
8011 51e6
monsoup
1732 d917 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viacountingme countingme
monsoup
Naprawdę cieszę się, że widzę Ciebie znów, choć 
Było tyle ciężkich chwil, tyle niepotrzebnych słów
Reposted bypozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl