Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

monsoup
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSkydelan Skydelan
monsoup
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viathesmajl thesmajl

August 18 2017

monsoup
Jedno pragnienie budzi kolejne. To jest taka studnia bez dna
monsoup
-to jest całkowicie bez sensu -zupełnie jak pływanie nago w samotności

July 20 2017

monsoup
-Co ja mam z Tobą zrobić? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj
— garfield
Reposted fromojkomena ojkomena viathesmajl thesmajl
monsoup
7680 a4c8
Reposted fromimyours imyours viaSkydelan Skydelan
monsoup

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

monsoup
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
monsoup

July 18 2017

monsoup
4335 efe7
Reposted fromscorpix scorpix viaSkydelan Skydelan
monsoup
1294 1adb 500
monsoup
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viaSkydelan Skydelan
monsoup
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viaSkydelan Skydelan
monsoup
5273 10cd 500
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaSkydelan Skydelan
monsoup
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viaSkydelan Skydelan

June 20 2017

monsoup
7824 7ba9 500
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan

June 14 2017

monsoup
4105 3f02 500
monsoup
5059 b4ad 500
Reposted fromowca owca viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
monsoup
(...) I pisz, kiedy tylko poczujesz potrzebę (...)

— Kaja Kowalewska
monsoup
4158 a3e9
Reposted fromkyte kyte viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl